Bán xe đạp Nijia

Xe đạp điện Nijia, xe còn đủ màu, phanh cơ

 • 4.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

xe đạp điện nijia cool - mới 95%

 • 4.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Xe đạp điện NIJIA màu Da Đồng 98% bảo hành 7 tháng

 • 4.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Xe đạp điện Nijia 2k17 mầu cốm nhập khẩu mới

 • 8.300.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Nija Hồng - phanh đĩa - bảo hành 6 tháng

 • 4.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

XE Đạp Điện Nijia Trắng

 • 4.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Xe đạp điện nijia đĩa 2k16 màu trắng bh dài

 • 5.300.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Xe đạp điện nijia mầu đen phanh đĩa

 • 5.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Xe đạp điện NIJIA màu Đỏ 98% bảo hành 7 tháng

 • 4.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Xe đạp điện nijia phanh đĩa s trắng 2k17

 • 8.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Xe đạp điện nijia màu trắng nút nhanh chậm bh dài

 • 5.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Nijia đời 2017

 • 8.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Xe đạp điện Nija, màu trắng, bảo hành 6th

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Xe đạp điện nijia S mua 02/03/2017

 • 6.600.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Xe đạp điện nijia nhập khẩu

 • 4.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Xe đạp điện nija cool, đủ màu, có bảo hành

 • 4.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Xe đạp điện nijia

 • 4.800.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/04/2017

Bán xe đạp điện cũ

 • 7.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/04/2017