Bán vật nuôi khác

cặp gà lông

 • 1.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

5 con gà lai zin

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà mái tre

 • 120.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà mexico laj mỷ

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà tre 9l3

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

3 Mái tre lai 75

 • 250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà xanh 2k3 lai Mỹ

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà tre 1kg3 thua

 • 250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

- Gà điều 1k050

 • 220.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

3 em ga tre zin

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà tre lai

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Ga peru lai 8lag gl gà già

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà lông tảo

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà tre ô zin 087

 • 550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà zin mới lên 09

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà lai 50 thua cản mái

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà mái nòi jap mỹ

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà thua

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017