Bán vật nuôi khác

Gà lai nặng !

 • Thỏa thuận

 • An Giang
 • 24/04/2017

con gà lông tơ, chưa xoay sổ

 • 600.000 đ

 • Đắk Lắk
 • 24/04/2017

gà nòi mỹ nhập 2 ,5 tháng

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Gà có lợi

 • 550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Bướm gà tre chân trắng lai 75% zin

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Cặp gà lai

 • 175.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

gà chuối lai 50 win 2 cái đem dưới quê lên lỏn lẽn

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

Gà mj

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

gà chuối lủa nhủ hình

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/04/2017

gà tre tơ

 • 500.000 đ

 • Bình Dương
 • 24/04/2017

Gà tre lai 1kg5

 • 250.000.000 đ

 • An Giang
 • 24/04/2017

Gà tơ lai peru mỹ 2,1kg

 • 1.100.000 đ

 • Bình Dương
 • 24/04/2017

Gà 2,7kg

 • 700.000 đ

 • An Giang
 • 24/04/2017

Gà nhà

 • 700.000 đ

 • An Giang
 • 24/04/2017

Gà tre. Gốc mĩ nồi đẻn

 • 1.800.000 đ

 • Bình Phước
 • 24/04/2017

Gà chọi

 • 3.000.000 đ

 • Bình Định
 • 24/04/2017

Gà tơ hiện 2kg2 trag 2kg5

 • 400.000 đ

 • Bình Phước
 • 24/04/2017

Gà tre zin

 • 300.000 đ

 • Đồng Nai
 • 24/04/2017