Bán vật nuôi khác

4 con gà trống chân xanh đa số vuông lai .mỹ

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Gà vàng 9 lạng 5

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

15 con gà trống chân xanh đa số vuông lai siu.mỹ

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Gà 2.9kg bổn đá tiền lớn

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

gà ta thả vườn

 • 70.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Gà que 9 lạng 2

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

gà mỹ rặc 7th

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Cựa gà

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Gà tre chuối

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Gà Bướm

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Gà ô lem

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Gà mái lai ms 947

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

 • 650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Gà chuối 9l6

 • 450.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Gà lai mỹ

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

1 gà trống tre tầm 1k3,1 gà mái tre sắp đẻ

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Gà mái lai ms 934

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Bầy gà nòi tơ trạng đá 2kg5 >3kg

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017