Bán vật nuôi khác

Gà xám vàng lai mỹ trên 50% cản mái

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

Gà tre tơ

 • 500.000 đ

 • Bình Phước
 • 29/04/2017

Gà đòn 18.1

 • 850.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

Gà tre lai thua xỉu

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

Gà bổn làm giống 75 mỹ 25 asil

 • 1.500.000 đ

 • Hậu Giang
 • 29/04/2017

Gà thua lai asil

 • 200.000 đ

 • Đồng Nai
 • 29/04/2017

chuột cảnh

 • 120.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 29/04/2017

Gà tre

 • 400.000 đ

 • Cà Mau
 • 29/04/2017

Gl đá gà

 • Thỏa thuận

 • Đồng Nai
 • 29/04/2017

Gà lưỡng nhãn 1kg 20g

 • 100.000 đ

 • Bến Tre
 • 29/04/2017

Gà điều tơ zin. Ms1.BD

 • 300.000 đ

 • Bình Dương
 • 29/04/2017

gà che lai 9l8

 • 700.000 đ

 • Bến Tre
 • 29/04/2017

Gà Nòi mỹ xanh chân xanh

 • 2.000.000 đ

 • Cần Thơ
 • 29/04/2017

gà lai 1ki2

 • 800.000 đ

 • Bến Tre
 • 29/04/2017

Gà we lai phi

 • 10.000 đ

 • Bến Tre
 • 29/04/2017

gà nòi 2ki5

 • 800.000 đ

 • Bến Tre
 • 29/04/2017

Gà đá lễ tiền lớn 2,3kg50

 • 1.500.000 đ

 • Bình Dương
 • 29/04/2017

gà che đá mùng5 1ki

 • 700.000 đ

 • Bến Tre
 • 29/04/2017