Bán vật nuôi khác

Gà đieu chân vuông trạng đá 2kg8

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà tre 1k2

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

 • Thỏa thuận

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

Gà tre thái trống

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà nồi lai peru

 • 550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà Tre Lai Đá Tiền Đợt 351

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

gà mái lại 1k050g Asil lai Mỹ cảng mái

 • 750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

gà điều 1kg Asil lai Mỹ 2 hàng trơn cảng mái

 • 750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

gà khét 1,1kg Mỹ rặc cảng mái

 • 750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

gà xanh 1,1kg Peru lai Mỹ cảng mái

 • 750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

gà chuối 1kg Peru lai Mỹ cảng mái

 • 750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà thua ko quan cáo số kg 9l50

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà tre tơ cản mái mr 0002

 • 450.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà điều lá vs điều bông mr 009

 • 750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà chọi

 • 700.000 đ

 • Bắc Kạn
 • 26/03/2017

Gà lai nắng rớt

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà lá chân vàng

 • 180.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Gà tre 1kg2 gl

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017