Bán vật nuôi khác

Gà úa vs khét bông mr 001

 • 950.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

Đổi nhím lấy hamster

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

gà tre ZIN

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

Gà tre mỹ 1710

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

Gà mái lai

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

Gà điều đỏ vs điều lai mr 003

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

gà kết

 • 1.800.000 đ

 • Hà Nội
 • 20/02/2017

gà đúc bình định

 • 750.000 đ

 • Hà Nội
 • 20/02/2017

Gà tre tơ 5 - 6 tháng

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

Gà lai kín zin 8 tháng

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

Gà tre peru asil mỹ 6th

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

cặp gà đòn con

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

gà tre đá từ 1kg đến 1.5kg ai có gọ

 • Thỏa thuận

 • Hà Nội
 • 20/02/2017

Gà bổn chợ gạo tiềng gian chân vuông 2,5kg

 • 550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

Gà chuối zin

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

Gà chuối 2kg6

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

Gà khét.. Lai

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017

gà như hình

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/02/2017