Bán vật nuôi khác Khác tại Hà Nội

co đôi gà tân châu dẻ 2 lua

 • Thỏa thuận

 • Hà Nội
 • 27/04/2017

Gà dòng quấn hai mang

 • 250.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/04/2017

hoặc gl gà chọi

 • 900.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/04/2017

hoặc đổi gà tơ trong ngày

 • 1.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/04/2017

giống gà Đông Tảo f1

 • 160.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

gà tre tân châu chuối trắng

 • 1.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Hamster bear 1,5 tháng

 • 70.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

gà cảnh

 • 1.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Gà serama

 • Thỏa thuận

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Gà tân châu

 • 700.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

GÀ tía Chân vàng

 • 550.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

gà tre tân châu . Gà tơ rất

 • 600.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Gà tre tc con 1,5 tháng tuổi

 • 150.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Gà Tân Châu

 • 350.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Bắc hà tứ túc mai hoa kì đà bám cổ

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Tía chân vàng

 • 1.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Gà chọi dòng, bồ câu các loại, cu gáy mồi, khách

 • 10.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017

Gà thit

 • 160.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/04/2017