Bán vật nuôi khác

Gà tre vẩy rồng

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Gà đều 2kg5

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

gà điều đuôi lao chân thau .

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Gà cao lãnh lai máu 2kg6

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

6 ae gà siu mỹ

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Gà tre lai

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Gà đông tảo

 • 3.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Gà mái lông con

 • 60.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Gà;Bo câu

 • 420.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Gà có sừng 1000

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

gà Tre Con Tuzo, Japs Mỹ Cựa tròn

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Gà lông jap lại

 • 650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

gà bướm đỏ ms40

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Gà mái đang đẻ

 • 2.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Gà tre tơ 6thg

 • 450.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Gà bướm mỹ lai Asil

 • 850.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Cặp Gà tre vãy rồng 1.5 tháng Asill mỹ đá cựa

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017