Bán vật nuôi khác

Mèo con tam thể, nhị thể

 • Thỏa thuận

 • Phú Yên
 • 27/02/2017

Gà cú 1kg3 thay lông ko chổ thả

 • 750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/02/2017

Gà lai 75 khét win 1x

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/02/2017

Gà tơ

 • 250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/02/2017

Điều bông chân trắng gà tre ( có giao lưu

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/02/2017

Gà mái tre mỹ rặc hatch oscar nọc

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/02/2017

Gà mái xám bổn lai mỹ.chân nhỏ cao ráo

 • 550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/02/2017

Gà mái tre lai asli trạng đe 9l chân xanh cam nhỏ

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/02/2017

em gà chuối 2kg5

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/02/2017

Gà nọc đá lấu 1kg1

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/02/2017

gà tre asil 75% mỹ 25% gà nọc đá tiền lớn.!!!

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/02/2017

Gà Trống Thiến Thả Vườn

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/02/2017

Gà chuối tơ 9 lạng

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/02/2017

Đôi gà tre ( trống tre bắc;mái tân châu)

 • 500.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/02/2017

Gà đông tảo đạp mái

 • 1.300.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/02/2017

Gà tre

 • 400.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/02/2017

gà tre đá tầm 1kg đến 1.3kg

 • Thỏa thuận

 • Hà Nội
 • 27/02/2017

Gà đợt 183 tre mái lại 9lang2 zin

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/02/2017