Bán văn phòng phẩm Giá tài liệu

Bán giá để tài liệu sách vở bằng gỗ

 • 130.000 đ

 • Hà Nội
 • 05/03/2017

Bán giá để bảng

 • 90.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/12/2016

Dập ghim đại Max HD-12N/24 giá chỉ 2.150.000đ

 • 2.150.000 đ

 • Hà Nội
 • 07/12/2016

Bán kệ để tài liệu 5 tầng gỗ

 • 290.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 07/12/2016

Bán kệ để hồ sơ

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/11/2016