Bán bút bi Thiên Long

  • Bán bút bi Thiên Long
Lưu tin
  • Người bán: Bình
  • Số điện thoại: 0984605165
  • Địa điểm:
  • Ngày đăng:

    Thông số

  • Nhóm sản phẩm Văn phòng phẩm
  • Loại sản phẩm Bút
Bút bi Thiên Long màu đỏ.
Ruột bút chì Yoyo.
Xin cảm ơn.
Ai có nhu cầu sử dụng liên hệ mình nhé.