Bán tủ lạnh

Tủ đông và tủ mát

 • 5.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/01/2017

tủ lạnh

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

tủ đông nhà hàng

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

TỦ MÁT SANAKY VH-218K - 210 lít mới 99%

 • 218.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ lạnh FUNIKI 260 lít nguyên bản mới 95%

 • 600.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/01/2017

Tủ lạnh Panasonic NR-BV368QSVN Giảm giá 50

 • 5.700.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/01/2017

Tủ lạnh SANYO 145,9 lít nguyên bản 90%

 • 1.450.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/01/2017

tủ lạnh Sharp 180l còn mới 98%

 • 3.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/01/2017

tủ lạnh sam sung

 • 450.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/01/2017

Tủ lạnh

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ lạnh Sanyo 140l

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ mát sanaky 250 mới 100%

 • 258.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ đông nằm lớn Framec cua Ý SX tại thái lan

 • 28.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ mát Framec Thailand

 • 38.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ đông, mát 4 cánh Alaska F-402

 • 25.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ đông nằm nhỏ Framec cua Ý sx tại thái lan

 • 25.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ mát sanaky 450 lít

 • 2.900.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/01/2017

Tủ lạnh

 • 2.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/01/2017