Bán tủ lạnh

tủ lạnh sanyo 165 lít quạt gió

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh quạt gió 153 lít SANYO lóc ga zin, chạy ê

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh Toshiba 227 lít, mới 87%, lóc zin

 • 2.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh sanyo 160l

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh AQUA ARQ-145BN SS 130l

 • 2.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh Hitachi 200 lít, log ga zin, ok

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

tủ lạnh mini Sanyo 95 lít, log ga zin, bao xài

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh 160 lít xả tuyết SANYO, mới 89%, lóc zin,

 • 2.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh SANYO 190 LÍT kính chịu lực, mới 89%, lóc

 • 2.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh 110 lít xả tuyết SANYO, mới 88%, lóc zin,

 • 1.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh Panasonic 273 lít, mới 88%, kính chịu lực,

 • 3.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ mát 164 lít Alaska mới 89%, lóc ga zin, chạy êm

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ mát

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

tủ mát alaska 250 lít, nguyên zin, bao sài

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh Toshiba 140 lít, lóc ga zin

 • 1.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh dewoo 160l

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh 183 lít xả tuyết LG mới 88%, lóc zin, mát

 • 2.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh 93 lít xả tuyết SANYO mới 88%, lóc zin

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017