Bán tủ lạnh

Tủ lạnh daewoo 140L không đông tuyết

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/02/2017

Tủ lạnh Sanyo 280 lít

 • 1.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/02/2017

Tủ mát ngăn rộng Alaska 2 cửa 258 lít, bh 6th

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/02/2017

TỦ LẠNH SANYO 160 lít

 • 1.900.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/02/2017

Tủ lạnh Sanyo 161 l

 • 1.100.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/02/2017

Tủ lạnh panasonic 190 lít

 • 1.760.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/02/2017

tủ lạnh Panasonic 200l

 • 3.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/02/2017

Tu Lanh SANYO 90 Lit

 • 1.250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/02/2017

Tủ mát alaska 250 lit

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/02/2017

Tủ lạnh SANYO 160L QUẠT GIÓ GĐ

 • 1.600.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/02/2017

Tủ lạnh hybrid plasma Toshiba 228L, mới 89%, bh 6t

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/02/2017

Tủ lạnh Sanyo 150 lít không đóng tuyết

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/02/2017

Tủ lạnh Sanyo 92L mini

 • 1.050.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/02/2017

tủ lạnh sanyo 143lit

 • 2.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/02/2017

Tủ đông 2 mặt kính như hình

 • 6.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/02/2017

Tủ lạnh xanyo nhật gia đình xài

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/02/2017

tủ lạnh sanyo

 • 800.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/02/2017

Tủ lạnh

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/02/2017