Bán tủ lạnh

tủ lạnh sanyo 150 lít

 • 1.350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

Tủ lạnh sanyou 150lit

 • 1.750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

Tủ lạnh sanyo đông tuyết 110l

 • 770.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

tủ lạnh gd 160 lít quạt gió natiolano

 • 1.190.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

tủ lạnh SANYO AQUA -

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

tủ lạnh sanyo 160 lít

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

Tủ lạnh Panasonic 181lít.

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

tủ lạnh sanyo 112 lít sr-11cd

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

tủ mát alaska 300 lít, tủ còn mới 92%,mau lạnh

 • 3.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

Tủ lạnh Sanyo 162L còn mới

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

Tủ lạnh 222 lít mới 89% Toyo xả tuyết, lóc ga zin,

 • 2.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

Tủ lạnh xả tuyết SANYO 113 lít 2 cửa, mát lạnh nha

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

tủ lạnh đã sử dụng

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

tủ lạnh sanyo 150lít sr-14vd

 • 950.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

tủ lạnh Hitachi 250 lít, log ga zin,

 • 3.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

Tủ lạnh nhỏ xả tuyết Toshiba 95 lít 2 cửa

 • 1.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

Tủ lạnh Tatung 162 lít, mới 90%, nguyên zin lóc ga

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

Tủ lạnh 162 lít mới 89% Tatung xả tuyết, lóc ga zi

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017