Bán tủ lạnh

Tủ mát Coca cola

 • 4.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

tủ lạnh hitachi

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ lạnh Panasonic mặt gương

 • 6.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/01/2017

Tủ Lạnh

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

tủ đông

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ lạnh toshiba 400 lít

 • 3.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ lạnh panasonic loại 170L

 • 3.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/01/2017

Tủ đông

 • 10.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ lạnh daewoo 90l

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ lạnh Sanyo 150 lit

 • 2.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/01/2017

tủ lạnh national NR B 26D1

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

180 Lít Tủ lạnh Toshiba, 2 cánh tự xả đá

 • 1.750.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ Đông 2 ngăn 99%

 • 4.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

tủ lạnh

 • 3.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Bán lại tủ lạnh HITACHI đang xài tốt

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ lạnh sanyo

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Giao hàng_bảo hành_ Tủ lạnh Toshiba 140L

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Tủ lạnh Toshiba GR-M46VPD 410 lít, Hybrid Plasma

 • 4.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017