Bán tủ lạnh VTB

Bán tủ lạnh VTB Rz-141n

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 01/11/2016

Thanh lý tủ lạnh

 • 2.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 16/10/2016

Bán tủ lạnh VTB RZ-146N

 • 2.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/09/2016

Bán tủ lạnh VTB RZ-146N

 • 2.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 23/09/2016