Bán tủ lạnh Panasonic

Tủ lạnh Panasonic 188 lít NR-BA228PSVN

 • 6.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Tủ lạnh Panasonic bj183

 • 2.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

tủ lạnh Panasonic inverter 238l

 • 4.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

tủ lạnh Panasonic 276 lít, mới 88%, bh 6 tháng

 • 3.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

tủ lạnh panasonic inverter 188 lít

 • 2.800.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/03/2017

Tủ lạnh Panasonic 145 lít có đông tuyết mới 85%

 • 1.400.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/03/2017

Tủ lạnh National 190 lít không đông tuyết mới 85%

 • 1.900.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/03/2017

tủ lạnh Panasonic gia đình đang sử dụng

 • 2.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/03/2017

Tủ lạnh Panasonic nhà dùng

 • 1.600.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/03/2017

tủ lạnh Panasonic 280 lít, xả tuyết, bh 6 tháng

 • 3.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

tủ lạnh Panasonic 199 lít, xả tuyết, bh 6 tháng

 • 2.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Tủ lạnh panasonic 160lit chưa sửa chữa

 • 1.700.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/03/2017

tủ lạnh panasonic 126 lít quạt gió

 • 1.700.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/03/2017

Tủ lạnh Panasonic 352 lít không đông tuyết

 • 2.800.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/03/2017

tủ lạnh Panasonic, 290 lít, mới 90%,

 • 3.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017

Thanh lý tủ lạnh Panasonic

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017

tủ lạnh Panasonic, 200 lít, mới 93%, xả tuyết

 • 2.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017

Tủ lạnh panasonic

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017