Bán tủ lạnh

Tủ lạnh Toshiba 320 lít

 • 3.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Tủ mát Sanaky 300 lít, mát lạnh

 • 3.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Tủ lạnh còn mới _hãng LG .cong xuất 215W. Dung tic

 • 9.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Tủ mát Alaska 304 lít, mới 89%, chạy êm, mát lạnh

 • 3.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Tủ mát Sanaky 480l sửa dụng 5 tháng

 • 5.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Tủ mát hãng SANYO 306 lít qua sài, mới 87%

 • 3.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Tủ lạnh Sharp 340 lít, mới 92%, lóc ga zin, kính c

 • 4.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Tủ mát 305 lít Sanaky MỚ 89%, chạỵ êm, mát lạnh nh

 • 3.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Tủ mát 303 lít Alaska mới 88%, chạỵ êm, mát lạnh n

 • 3.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Tủ mát SANYO 358 lít ,4 vỉ hàng qua sài nguyên zin

 • 4.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Tủ mát Panasonic magic cool 330 lít

 • 9.912.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

tủ đông sanaky 450lit

 • 4.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

TỦ LẠNH SANAKY VH 409 HT

 • 2.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Tủ mát Alaska 433lít

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Tủ mát 305 lít Alaska MỚI 88%, chạy êm, ngăn rộng,

 • 3.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

tủ mát alakca 433 lít

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

tủ mát 350lít

 • 2.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

Tủ đông kính lùa 99%

 • 482.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017