Bán tủ lạnh

Tủ lạnh Panasonic 142 lít có đông tuyết mới 85%

 • 1.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

TỦ LẠNH SANYO 180L 85%

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

tủ lạnh SANYO 230 lít quạt gió đang hoạt động

 • 1.650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

tủ lạnh sanyo 185 lít quạt gió

 • 1.550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

tủ lạnh xanyoo 156 lít quạt gió

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh sanyo 160 lít

 • 1.600.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

Tủ đông 285l

 • 2.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

Tủ đông SANAKY 250lít

 • 2.700.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

tủ lạnh quạt gió 210l đang sử dụng

 • 2.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

Tủ lạnh Toshiba 120L k đông tuyết new 93% BH 6T

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh toshiba 120lit không đóng tuyết.

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh Sanyo 160L

 • 1.350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

tủ lạnh Hitachi 250 lít, mới 93%, k bám tuyết

 • 3.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

tủ lạnh LG

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh sanyo 150l

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh xả tuyết 190 lít, xả tuyết Toshiba

 • 2.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh xả tuyết 190 lít, xả tuyết LG

 • 2.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Tủ lạnh xả tuyết 182 lít xả tuyết SANYO,bh 6 tháng

 • 2.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017