Bán tủ lạnh

tủ mát nhỏ Alaska 163L có hiển thị nhiệt độ, bh 6

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

tủ lạnh ko bám tuyết SANYO 109l lóc ga zin, bh 6 t

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

tủ mát nhập Sanden 273L mới 88%, bh 6 tháng

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

tủ lạnh Electrolux 228L xả tuyết, lóc ga zin, bh 6

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

tủ lạnh sanyo 124 lít sr-11tn

 • 1.150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

Tủ lạnh Panasonic 150lit mới lấy về còn 90%

 • 2.450.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

Tủ lạnh Sanyo 180lít

 • 3.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

tủ lạnh Tatung 167L xả tuyết, lóc ga zin, bh 6 th

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

Tủ lạnh LG 192L, lóc ga zin, xả tuyết, bh 6 tháng

 • 2.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

Tu lanh sanyo 130 lít sinh viên

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

tủ lạnh Sanyo 180l

 • 1.250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

tủ lạnh panasonic

 • 3.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

Tủ lạnh Panasonic 140l

 • 1.250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

tủ lạnh toshiba 141 lít

 • 1.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

tủ lạnh xả tuyết 134L SANYO lóc ga zin, ít điện

 • 1.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

tủ lạnh SANYO nano mới 88%, lóc zin 162L, bh 6 th

 • 2.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

tủ mát Ixor lóc zin 4 vỉ 277L mới 88%, bh 6 tháng

 • 3.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017

tủ mát Alaska 210L, mát lạnh nhanh, bh 6 tháng

 • 2.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/04/2017