Bán thiết bị lưu trữ Ổ cứng mạng tại TP Hồ Chí Minh

NAS Buffalo LS-VL chuyên lưu trữ - chia sẻ dữ liệu an toàn, ...

  • 690.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 01/04/2017

Thanh lý Dock Nas Seagate

  • 350.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 05/01/2017