Bán thiết bị lưu trữ Trên 500GB-1TB

Ổ cứng Sony HD - E1

 • 1.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 11/08/2017

Bán ổ cứng dung lượng 512Gb

 • 3.300.000 đ

 • Hà Nội
 • 01/08/2017

Ổ cứng laptoplite-on 512gb ssd sata 3 (chuẩn 2.5inch)

 • 3.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 03/07/2017

Hdd ổ cứng lưu trữ

 • 1.555.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Bán ổ cứng 500Gb của LG

 • 800.000 đ

 • Quảng Ninh
 • 12/06/2017