Bán ống kính Pentax

Lens pentax 10-20mm F3.5

 • 6.009.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/03/2017

Cần bán 2 lens Pentax 50mm

 • 950.000 đ

 • Ninh Bình
 • 22/03/2017

Cần bán lens smc Pentax-m 50 f1.4

 • 950.000 đ

 • Ninh Bình
 • 20/03/2017

Mình bán lens Pentax F 35-105f4-5.6 macro

 • 850.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/03/2017

Cần bán Lens MF Pentax 50/1.4 SMC-M (ngàm Pentax)

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/03/2017

Lens Pentax SMC-A 35-80f4-5.6

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/03/2017

Bán lens MF Pentax 50/1.4 SMC-M

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 15/03/2017

Bán Pentax F135 f2.8

 • 4.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 15/03/2017

lens pentax FA100 f2.8 macro

 • 4.300.000 đ

 • Hà Nội
 • 14/03/2017

Bán DA 50 1.8

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/03/2017

Bán ống kính Pentax DA 35F2.4

 • 2.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/03/2017

Bán rẻ lens Pentax DA10-17

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 13/03/2017

Ông kính Pentax 135mm

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/03/2017

smc pentax-m 100f4 macro wr

 • 1.800.000 đ

 • Hà Nội
 • 10/03/2017

Bán lens SMC Pentax-M 100f4 Macro WR

 • Thỏa thuận

 • Ninh Bình
 • 09/03/2017

Bán len Pentax smc 135 f 3.5

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 09/03/2017

Bán lens Pentax 100mm f4 macro

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 09/03/2017

Cần bán Lens Pentax AF fix 28mm

 • 1.950.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 08/03/2017