Bán máy tính bảng Microsoft khác

Bán Surface 3 - ram 4gb - ssd 128gb + type cover 3 + bút

 • 13.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/07/2017

Bán nhanh máy Surface Pro 2017 new

 • 28.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/07/2017

Bán máy Surface 3 - bản Ram 4Gb, SSD 128 Gb

 • 8.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 12/07/2017

Bán chiếc Surface 3, 2gb ram, 64gb ssd

 • 7.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/07/2017

Bán Surface Pro 5 - Surface Pro 2017

 • 28.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 06/07/2017

Bán Surface 3 + type cover 3

 • 10.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 06/07/2017

Cần bán Surface 3

 • 10.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 05/07/2017

Cần bán Microsoft Surcafe 3

 • 10.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/06/2017

Bán Surface 3 4gb ram 128gb ssd

 • 8.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/06/2017

Cần bán Surface 3 - ram 4gb - ssd 128gb + type cover 3

 • 13.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/06/2017

Cần bán Surface 3

 • 8.700.000 đ

 • Hà Nội
 • 14/06/2017

Bán máy Microsoft Surface 3 ram 4gb/ 128gb (mất cảm ứng)

 • 5.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 07/06/2017

Bán máy Surface 3 LTE 4GB/128GB new sealbox

 • 9.999.000 đ

 • Hà Nội
 • 07/06/2017

Surface 3 128GB cấn kính không cảm ứng được

 • 4.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 06/06/2017

Surface 3 64GB cấn kính không cảm ứng

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 06/06/2017

Surface 3 64GB

 • 5.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 06/06/2017

Surface 3 128GB

 • 7.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 06/06/2017

Surface 3 4G/LTE xài được sim 3G VN

 • 9.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 06/06/2017