Bán máy tính bàn, máy chủ Intel Duo Core

Mình dọn nhà có vài đồ cho ai đó cần

 • 500.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/03/2017

Bộ máy tính văn phòng

 • 1.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 22/03/2017

Mình cần bán vài món PC cũ

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/03/2017

Bán rẻ thùng máy tính core 2

 • 950.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/03/2017

Thùng PC dualcore E5400 giá rẻ

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/03/2017

Bán bộ server

 • 3.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 20/03/2017

Thanh lý bộ máy tính văn phòng

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/03/2017

Cần bán bộ máy tính FPT Elead

 • 5.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/03/2017

Cần bán bộ case cũ màn 19 inches Led

 • 2.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 18/03/2017

Thùng CPU Core 2 Duo E8400 giá rẻ

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 15/03/2017

Cần bán thùng CPU E2160 2CPUS-P5GC-MX-1333 Asus

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/03/2017

Bán máy tính PC G31

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/03/2017

Bán bộ case máy tính để bàn

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 12/03/2017

Bán rẻ bộ máy tính văn phòng

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 09/03/2017

Bán máy bàn ram 4g main Asus core duo

 • 1.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 08/03/2017

Cần bán thùng máy Asus P5K

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 08/03/2017

HN-Bán case main 945, chip dual 2.66, ram 1GB, HDD 40GB, ...

 • 600.000 đ

 • Hà Nội
 • 07/03/2017

Cần bán bộ máy tính và màn LG 17 inch

 • 1.050.000 đ

 • Hà Nội
 • 07/03/2017