Bán máy tính bàn, máy chủ

Bay nhanh trong ngày bộ máy PC cấp hình I3 chơi maxx ...

 • 4.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/08/2017

Thùng i3 4150 b85m 4g vga gtx750ti 2g ddr5 case new, acbel ...

 • 6.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/08/2017

Thùng i7 2600k, asus h61 4g 250g asus gtx650 ddr5. Case new ...

 • 5.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/08/2017

Bán máy vi tính bộ Dell core 2 duo e8400, 2cpu 2x 3.0 ghz, ...

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/08/2017

Thùng i5 3330 (thế hệ 3) h61m 8g 250g vgagtx750ti 2g ddr5 ...

 • 5.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/08/2017

2 thùng i7 2600k, asus h61m 8g 250g vga gtx750ti 2g ddr5, ...

 • 7.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/08/2017

Thùng i7 2600k Asus H61, 4g vga gtx750ti 2g, Ddr5, Case new ...

 • 6.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/08/2017

Thùng i5 3470s (the he 3) asu h61, 4g, 250g vga gtx750ti 2g ...

 • 5.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/08/2017

Thùng i3 4150 h81m ds2 4g 250g asus gtx650 1g dr5 case new, ...

 • 4.950.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/08/2017

Bán bộ máy tính chiến game ngon

 • 4.000.000 đ

 • Hải Phòng
 • 16/08/2017

Thùng i7 2600 asu h61 ddr3 4g 250g asus gtx60 ddr5 case new ...

 • 5.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/08/2017

Thùng i5 3330 (thế hệ 3) Asus h61, 8g, 250g asus gtx650 ...

 • 5.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/08/2017

Thùng i7 2600 asus h61, 4g, 250g vga gtx650 1g, Ddr5, Case ...

 • 5.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/08/2017

Thùng core i7 2600 ASUS H61M ,8g, 250g vga asus gtx650 ddr5 ...

 • 6.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/08/2017

Thùng i3 4150 B85m-d2v, Ddr3 8g, 250g vga gtx650 ddr5, Case ...

 • 5.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/08/2017

Thùng i3 văn phòng I3-2100/ ram 4g/ hdd 250g/ Vga 1.7

 • 2.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/08/2017

Thùng I5- 2320/ Ram 4g/ Hdd 250g

 • 3.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/08/2017

Thùng máy pc game I5-2320/ ram 8g/ hdd 250/ gtx 650/ vga ...

 • 4.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/08/2017