Bán máy tính bàn, máy chủ

Thùng i5 3570 b75m-d3v, ddr3 4G hdd 250g vga gigabyte ...

 • 4.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/07/2017

Bộ i5 3570 b75m-d3v, Dd3: 4g, Vga asus gtx650 ddr5, case ...

 • 5.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/07/2017

Thùng i3 4150 (thế hệ 4) h81, 4g, 250g Asus gtx650 1g ddr5 ...

 • 4.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/07/2017

Thùng core i7 3770 (thế hệ 3) b75m, 8g, 500g gigabyte ...

 • 7.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/07/2017

Bộ core i5 3570 b75m-d3v, 4g, 250g, asus gtx650 ddr5, case ...

 • 5.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/07/2017

Dell Workstation T1650 CPU i5 3470

 • 6.800.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/07/2017

Thùng i7 2600 b75m, dr3: 4g, 250g gigbayte gtx650oc 1g dr5 ...

 • 5.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/07/2017

2 thùng i5 3340 giga p61,4g, 250g Asus gtx650 1g, Ddr5, ...

 • 4.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/07/2017

Thùng i7 3770 b75m-d3v, 4g, 500g vga 1.7,thùng case new, ...

 • 5.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/07/2017

Thùng i7 3770 (thế hệ 3) b75m-d3v, ddr3: 8g, vga gigbayte ...

 • 6.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/07/2017

2 thùng i5 3340 (thế hệ 3) gigap61,4g, 250g asus gtx650 1g, ...

 • 4.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/07/2017

Thùng i7 3770 thế hệ 3) b75m-d3v, 4g, 500g vga 1.7g thùng ...

 • 5.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/07/2017

Thùng i5 3340 (thế hệ 3) b75m-d3v, 8g, Vga gigbayte gtx650 ...

 • 4.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/07/2017

5 thùng i3 4150 h81m, 4g, 250g vga1.7g, thùng case new ...

 • 4.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/07/2017

4 thùng i3 4150 h81m Ddr3: 4g vga gtx650oc1g Ddr5 case new ...

 • 4.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/07/2017

4 thùng i3 4150 (thế hệ 4) h81m, 4g, 250g vga 1.7g, thùng ...

 • 4.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/07/2017

I7 3770 (thế hệ 3) B75M DDR3: 8G Gigbayte GTX650 DDR5 thùng ...

 • 6.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/07/2017

Bộ i7 3770 b75m 4g 500g gtx650 case enw acbel +lcd 22in ips ...

 • 8.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/07/2017