Bán máy quay XF200

Thanh lý máy quay phim Canon XF200 HD Camcorder

  • 38.410.000 đ

  • Không xác định
  • 30/11/2016

Bán máy quay phim Canon XF200 HD Camcorder

  • 38.500.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 30/11/2016