Bán máy quay PMW-EX1R

Máy quay Sony PMW EX1R

  • 55.000.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 07/04/2017

Bán Sony EX1R mới 99,99%

  • 56.500.000 đ

  • Hà Nội
  • 07/01/2017