Máy phát điện Honda 7kva

  • Máy phát điện Honda 7kva
Lưu tin
  • Người bán: buithuhue2209
  • Số điện thoại: 0974228141
  • Địa điểm:
  • Ngày đăng:

    Thông số

  • Nhóm sản phẩm Máy phát điện
  • Hãng sản xuất Honda
  • Công suất Trên 5 - 10kW