Bán máy bơm nước

Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-12.2 20

 • 9.544.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/06/2017

Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-11.5 26

 • 7.285.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/06/2017

Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM250-1.37 26

 • 2.292.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/06/2017

Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM280-1.75 26

 • 4.344.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/06/2017

Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM250-1.75 26

 • 3.836.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/06/2017

Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM240-1.25 26

 • 2.074.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/06/2017

Máy bơm chìm hút nước thải NTP HSM220-1.10 26

 • 1.184.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/06/2017

Máy bơm tăng áp NTP HCB225-1.18 26

 • 1.921.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/06/2017

Máy bơm tăng áp NTP HCB225-1.37 26

 • 2.197.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/06/2017

Máy bơm tăng áp NTP HCB225-1.75 26

 • 4.281.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/06/2017

Máy bơm tăng áp NTP HCB225-1.18 26T

 • 2.035.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/06/2017

Máy bơm tăng áp NTP HCB225-1.37 26T

 • 2.358.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/06/2017

Máy bơm tăng áp NTP HCB225-1.75 26T

 • 4.446.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/06/2017

Máy bơm tăng áp NTP HCA225-1.37 26T

 • 2.032.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/06/2017

Máy bơm tăng áp NTP HCA225-1.18 26T

 • 1.811.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/06/2017

Máy bơm đẩy cao NTP HCS225-1.37 26

 • 3.412.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/06/2017

Máy bơm tăng áp NTP HCF225-1.25 26

 • 1.546.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/06/2017

Máy bơm tăng áp NTP HCA225-1.37 26

 • 1.868.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 10/06/2017