Chuyên cung cấp máy bơm nước Matra CM80-160B

Lưu tin
  • Người bán: Trần Văn Hiệp
  • Số điện thoại: 0983480878
  • Địa điểm:
  • Ngày đăng:

    Thông số

  • Nhóm sản phẩm Máy bơm nước
  • Loại sản phẩm Máy bơm tăng áp
  • Hãng sản xuất Hãng khác
Sản phẩm:
Cm 32-160a: Điện 3 kw, lưu lượng 6-27 m3/h, cột áp 36.4-22.3m.
Cm 32-160b: Điện 2.2 kw, lưu lượng 6-24 m3/h, cột áp 28.5-14.8m.
Cm 32-160c: Điện 1.5 kw, lưu lượng 4.5-21 m3/h, cột áp 24.7-14.1m.
Cm 40-160a: Điện 4 kw, lưu lượng 9-39 m3/h, cột áp 35.6-25.4 m.
Cm 40-200a: Điện 7.5 kw, lưu lượng 9-42 m3/h, cột áp 57.8-43.9 m.
Cm 40-200b: Điện 5.5 kw, lưu lượng 9-39 m3/h, cột áp 47-33.4m.
Cm 40-250a: Điện 15 kw, lưu lượng 9-42 m3/h, cột áp 90.4-76 m.
Cm 40-250b: Điện 11 kw, lưu lượng 9-42 m3/h, cột áp 74.6-56 m.
Cm 50-160a: Điện 7.5 kw, lưu lượng 21-78 m3/h, cột áp 37-24.5m.
Cm 50-160b: Điện 5.5 kw, lưu lượng 21-78 m3/h, cột áp 30.5-16.8m.
Cm 50-200a: Điện 15 kw, lưu lượng 24-78 m3/h, cột áp 58.1-38.8m.
Cm 50-200b: Điện 11 kw, lưu lượng 24-72 m3/h, cột áp 51-32m.
Cm 50-250a: Điện 22kw, lưu lượng 27-78 m3/h, cột áp 89.5-71.7m.
Cm 50-250b: Điện 18.5kw, lưu lượng 27-78 m3/h, cột áp 78-58.3m.
Cm 50-250c: Điện 15 kw, lưu lượng 27-78 m3/h, cột áp 70.8-50.5m.
Cm 65-125a: Điện 7.5 kw, lưu lượng 15-24.8 m3/h, cột áp 132-30m;
Và nhiều máy bơm khác.
Hotline: Nguyễn Thu - 0983.480.878.

Tin rao tương tự >>