Nồi điện 60L

Lưu tin
  • Người bán: Gia Vũ
  • Số điện thoại: 0912523539
  • Địa điểm:
  • Ngày đăng:

    Thông số

  • Nhóm sản phẩm Dụng cụ làm bếp, nồi niêu
  • Loại sản phẩm Nồi
Bán nồi điện.