Bán Đồ cổ

Cần bán bình tông sưu tầm

 • 350.000 đ

 • Hà Nội
 • 24/03/2017

Trống tang liền của đồng bào dân tộc Êđê

 • 45.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/02/2017

Đồng tiền cổ ngày xưa.

 • 68.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/02/2017

Cần bán rổ ngọc xanh bạc xưa nguyên khối

 • 1.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 09/02/2017

Kiêm kê làm bằng đồng xưa

 • 500.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/12/2016

Cần bán tô cổ đời Trần cách 400 năm về trước

 • 3.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/12/2016

Cần bán tiền cổ sưu tầm

 • 1.000.000 đ

 • Đồng Nai
 • 21/11/2016

Lư đồng xưa trái đào

 • 13.000.000 đ

 • Bình Dương
 • 17/11/2016

Bán đồng hồ Pháp Odo

 • 12.600.000 đ

 • Hà Nội
 • 06/11/2016

13 cái đĩa than cũ & hải sâm

 • 3.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/10/2016

Bán 2 con vật linh và bình rượu bằng đồng xưa

 • 8.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/10/2016