Bán điều hòa không khí

Máy lạnh Daikin inverter 1hp mới 90%

 • 5.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/01/2017

Điều hòa 2 chiều

 • 800.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Máy Lạnh Panasonic/ Samsung

 • 2.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/01/2017

Điều hòa 2 chiều

 • 8.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Máy lạnh daikin inverter nội địa

 • 6.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/01/2017

Điều hòa treo tường Panasonic Inverter S9RKH-8 1 chiều

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC24QKH-8 24.000BTU

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Điều hòa Panasonic CU/CS-KC9QKH-8 9000BTU

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Điều hòa Toshiba nối ống gió RAVSE1001BP 1 chiều 34000BTU

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Điều hòa Toshiba nối ống gió RAVSE561BP 1 chiều 17000BTU

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Điều hòa treo tường Carrier 13000BTU 1 chiều 38/42CUR013

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Điều hòa treo tường Carrier 10000BTU 1 chiều 38/42CUR010

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Điều hòa treo tường Carrier 24000BTU 2 chiều 38/42HUR024

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Điều hòa treo tường Carrier 18000BTU 2 chiều 38/42HUR018

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Điều hòa treo tường Carrier 12000BTU 2 chiều 38/42HUR012

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Điều hòa treo tường Carrier 10000BTU 2 chiều 38/42HUR010

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Điều hòa Toshiba áp trần RAVSE1001CP 1 chiều 34000BTU

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017

Điều hòa Toshiba áp trần RAVSE801CP 1 chiều 22.500BTU

 • 5.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/01/2017