Bán điện thoại Xperia C5 Ultra tại Hà Nội

Bán đt Sony C5 Ultra

  • 2.500.000 đ

  • Hà Nội
  • 30/05/2017

Bán/gl Sony C5 Ultra

  • 2.800.000 đ

  • Hà Nội
  • 04/05/2017

Bán C5 Ultra hoặc GL IPhone, SS, Oppo

  • 4.000.000 đ

  • Hà Nội
  • 02/03/2017