Bán điện thoại Xperia SP tại Hà Nội

Bán Sony Xperia Sp

 • 800.000 đ

 • Hà Nội
 • 31/08/2017

Bán Sony Experia C5302 Sp

 • 500.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/05/2017

Bán Sony C5302 SP

 • 650.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/05/2017

Bán nhanh đt Xperia Sp

 • Thỏa thuận

 • Hà Nội
 • 29/03/2017