Bán điện thoại Samsung S8300 tại TP Hồ Chí Minh

Cần bán chiếc đt Samsung S8300

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 09/11/2016

Samsung S8300

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/10/2016

Samsung S8300

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 02/09/2016

Samsung S8300

 • 550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/08/2016