Bán điện thoại Galaxy S4 tại TP Hồ Chí Minh

Samsung s4 hư màn hình.

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/08/2017

Samsung Galaxy S4 trắng

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/08/2017

Samsung s4 room

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/08/2017

samsung s4 9500i

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/08/2017

samsung S4 i9500 cty nhá

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/08/2017

samsung s4 LTE ẩn wifi

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/08/2017

Samsung Galaxy S4 Trắng

 • 2.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/08/2017

Galaxy S4 bản Mỹ có 4G

 • 1.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

Samsung galaxy S4. Chưa qua sửa chữa.

 • 2.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

Samsung Galaxy S4 Trắng - Australia

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

Samsung Galaxy S4 Đen bóng - Jet black new

 • 2.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

Samsung S4 M919 màu trắng, máy 98% - 99%

 • 1.650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

Sam sung galaxy s4

 • 1.150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

S4 ram 2g 32g

 • 1.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

GALAXY S4 BLACK

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

Galaxy S4

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

Samsung Galaxy S4 Activer

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017

Bán Samsung S4 trắng mới

 • 2.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/08/2017