Bán điện thoại Galaxy Note II tại TP Hồ Chí Minh

Samsung galaxy note2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/06/2017

SS Note 2 N7100 ssvn

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/06/2017

Xiaomi note 2 ram 2g

 • 1.150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/06/2017

Samsung galaxy note2 màu trắng

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/06/2017

Meizu M3 Note Ram 2G Bạc có vân tay còn bảo hành

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/06/2017

Samsung galaxy note2 trắng zin

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/06/2017

Xiaomi note 2

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/06/2017

Xiaomi note 2 2g/16g

 • 1.155.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/06/2017

Galaxy note2 trắng

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/06/2017

Samsung galaxy note2 ! Màu trắng

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/06/2017

Xiaomi note 2

 • 1.150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/06/2017

Galaxy Note2

 • 1.350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/06/2017

note 2

 • 1.650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/06/2017

Xiaomi note 2

 • 1.150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/06/2017

Xiaomi Note 2

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/06/2017

Samsung galaxy note2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/06/2017

Galaxy note2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/06/2017

Galaxy note2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/06/2017