Bán điện thoại Galaxy Note II tại TP Hồ Chí Minh

xác note 2 hư màn nghe gọi bình thường

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 30/04/2017

Ss note 2 mới ( thủ đức)

 • 1.990.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 30/04/2017

Samsung galaxy note2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 30/04/2017

Hàn quốc samsung note 2 còn hàng có ship

 • 2.090.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 30/04/2017

Samsung note2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 30/04/2017

Samsung galaxy note2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 30/04/2017

Samsung galaxy note2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

Samsung galaxy note2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

Samsung Note 2 máy mĩ ổn định không lỗi

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

Note2 N7100

 • 1.990.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

Galaxy note2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

Galaxy note2 nguyên team zin fullpk

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

Samsung //*\* note2 //__ new

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

Đt ||| Ga.la.xy -- (note2)

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

Samsung galaxy note2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

Galaxy note2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

xiaomi note2

 • 1.650.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017

Đen /*** samsung note 2 /____

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/04/2017