Bán điện thoại Galaxy Note II tại TP Hồ Chí Minh

Note 2 chinh hãng muốn giao lưu

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/01/2017

Bán đt Note 2

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/01/2017

Cần bán Galaxy Note 2, LG G4 chính hãng 2 sim

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/01/2017

Bán đt Note 2 32g

 • 1.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/01/2017

Cần bán Samsung Note 2 zin

 • 1.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/01/2017

Cần bán Samsung Note 2 màu trắng

 • 2.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Cầm bán Samsung Note 2

 • 1.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Cần bán Samsung Galaxy Note 2

 • 2.550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Cần bán Samsung Note II chính hãng, zin

 • 1.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Cần bán Samsung Note 2

 • 1.850.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Cần bán Samsung Galaxy Note 2 màu trắng

 • 2.550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Cần bán Note II bị nứt kính nhẹ

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/01/2017

Cần bán Samsung Note 2

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/01/2017

Bán nhanh Samsung Galaxy Note 2

 • 2.550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/01/2017

Bán đt Samsung Galaxy Note 2 mới

 • 2.550.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 16/01/2017

Bán nhanh xác Note 2

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 15/01/2017

Bán Samsung Galaxy Note 2

 • 1.499.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 15/01/2017

Bán nhanh Note 2 chính hãng

 • 2.050.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 15/01/2017