Bán điện thoại Galaxy Note 3 Android

samsung note 3 32gb màu trắng full box

 • 1.850.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/07/2017

Samsung Galaxy Note 3 Đen bóng - Jet black hai sim

 • 2.999.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/07/2017

Máy note 3 neo

 • 600.000 đ

 • An Giang
 • 23/07/2017

Note 3 new

 • 600.000 đ

 • An Giang
 • 23/07/2017

Samsung Galaxy Note 3 Trắng 32 GB

 • 2.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/07/2017

Samsung galaxy note 3 quốc tế

 • 2.100.000 đ

 • Hải Phòng
 • 23/07/2017

Samsung note 3 == korea

 • 2.950.000 đ

 • Bình Dương
 • 23/07/2017

Samsung note 3 == galaxy zin

 • 2.950.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/07/2017

Smartphone Note 3 Pro ( xiaomi dualsim)

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/07/2017

Samsung Galaxy Note 3 32 GB Trắng

 • 2.950.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/07/2017

Samsung note 3 32g .note3

 • 2.890.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/07/2017

Samsung Galaxy Note 3 Trắng 32 GB

 • 2.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/07/2017

Samsung Galaxy Note 3 Trắng 32 GB

 • 2.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/07/2017

Samsung Galaxy Note 3 Trắng có thêm bản hai sim

 • 2.898.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/07/2017

Samsung Galaxy Note 3 Trắng 32 GB

 • 2.950.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/07/2017

Samsung Note 3 N7500

 • 2.200.000 đ

 • Đồng Nai
 • 22/07/2017

N900L - note 3 LTE A

 • 2.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/07/2017

Samsung Galaxy Note 3 Trắng

 • 2.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/07/2017