Bán điện thoại Samsung C3053 tại TP Hồ Chí Minh

Điện thoại nắp trượt...!!!

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 13/04/2017

Samsung GT C3053

 • 120.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 14/03/2017

Bán nhanh chiếc Samsung C3050

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 31/12/2016

Cần bán Samsung C3053

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 01/11/2016