Bán điện thoại Samsung C3053 tại TP Hồ Chí Minh

Samsung GT C3053

  • 120.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 14/03/2017

Bán nhanh chiếc Samsung C3050

  • 300.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 31/12/2016

Cần bán Samsung C3053

  • 500.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 01/11/2016