Bán điện thoại Lumia 640 XL

Nokia 640 XL ,Zin all

 • 1.550.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

Microsoft 640xl

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Lumia 640xl

 • 1.400.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

Nokia 640XL nguyên zin đang dùng

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Nokia 640 XL,Zin

 • 1.550.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

Lumia 640xl

 • 900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Lumia 640xl fullbox 98%

 • 1.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Nokia 640 XL 2 sim pin

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

lumia 640 xl

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

lumia 640 xl công ty mua tgdd

 • 1.650.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

Lumia 640 XL,màn hình 57 inch,mới 97%.Zin all

 • 1.600.000 đ

 • Hà Nội
 • 24/03/2017

Lumia 640 XL 98%

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

nokia lumia 640 xl zin bể màn hình.

 • 700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

lumia 640xl mới mua ở fpt shop.

 • 2.290.000 đ

 • Hà Nội
 • 24/03/2017

lumia 640 xl

 • 1.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

lumia 640xl

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

Lumia 640XL 6inch Full HD

 • 1.250.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

nọikia 640xl

 • 1.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017