Bán điện thoại Lenovo A328

Xác Lenovo A328

 • 150.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/05/2017

Xác Lenovo A328 .

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 06/05/2017

Cần bán Lenovo A328

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 30/01/2017

Bán đt Lenovo A328

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/12/2016

Bán đt Lenovo A328

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/12/2016

Bán Lenovo A328

 • 1.000.000 đ

 • Khánh Hòa
 • 19/12/2016

Bán nhanh Lenovo A328

 • 700.000 đ

 • Tuyên Quang
 • 13/12/2016

Bán nhanh ĐT Lenovo A328

 • 900.000 đ

 • Hà Nội
 • 07/01/2017