Bán điện thoại iPhone 5

Iphone 5 32gb QT

 • 2.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Ip5 16g quốc tế

 • 1.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

ĐT IP5 trắng 16gb fullbox

 • 2.600.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

Iphone 5 . Slive . World . 16gb .

 • 2.900.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

iPhone 5 lock trắng 32GB

 • 1.600.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

IPHONE 5 Lock 16Gb Trắng Còn Imei 7643

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

IPHONE 5 Lock 32GGb Còn Imei 4837

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

IPHONE 5 Lock 16Gb Trắng Sước dăm Imei 1165

 • 1.050.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

iphone 5 QT trắng

 • 2.250.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

iPhone 5 qte 32g mới 98%

 • 2.050.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

Iphone 5 trắng quốc tế ios 8.1.2

 • 1.900.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

Ip5 quốc tế ios 8 máy

 • 2.050.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

iphone 5 quốc tế 16g ios 7.1.2

 • 1.850.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

ip5 16g grey qte

 • 1.700.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

Iphone 5 trắng 16G full box

 • 2.800.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

Ip 5

 • 2.490.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/03/2017

ip 5 black 16G quốc tế zin

 • 1.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017

Iphone 5 trắng quốc tế

 • 2.050.000 đ

 • Hà Nội
 • 25/03/2017