Bán điện thoại iPhone 3G

Iphone 3g quốc tế

 • 356.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/05/2017

Apple Iphone 3G/3GS 16 GB Đen

 • 200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/05/2017

Xác iphone 3g như hình

 • 120.000 đ

 • Bình Dương
 • 24/05/2017

Bán đt Iphone 3G/3GS trắng

 • 400.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 23/05/2017

Bán đt Iphone 3g

 • 250.000 đ

 • Trà Vinh
 • 23/05/2017

Apple Iphone 3G/3GS 32 GB Trắng

 • 400.000 đ

 • Cà Mau
 • 23/05/2017

Tiễn nhanh Iphone 3G/3Gs đen bóng - jet black

 • 1.150.000 đ

 • Cần Thơ
 • 23/05/2017

Muốn bán đt cũ

 • 1.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 22/05/2017

Cần bán Iphone 3g

 • 400.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/05/2017

Bán đt Iphone 3g

 • 200.000 đ

 • Hà Nội
 • 21/05/2017

Apple iphone 3g 8gb cũ

 • 400.000 đ

 • Hà Nội
 • 20/05/2017

Iphone 3g

 • 250.000 đ

 • Thừa Thiên Huế
 • 20/05/2017

Iphone 3G/3GS Trắng

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/05/2017

iphone 3g 16g

 • 250.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 20/05/2017

Iphone 3G/3GS Đen

 • 310.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/05/2017

Apple Iphone 3G/3GS Đen

 • 290.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 19/05/2017

Bán nhanh iPhone 3G 16g trắng

 • 250.000 đ

 • Cà Mau
 • 17/05/2017

Đi nhanh xác Sky 810, X10, ACE, 3G

 • 150.000 đ

 • Hà Nội
 • 17/05/2017