Bán điện thoại Galaxy Trend S7560 tại TP Hồ Chí Minh

Bán xác Samsung S7650

  • 300.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 09/12/2016

Samsung Galaxy Trend S7560

  • 550.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 25/11/2016

Samsung Galaxy Trend GT S7560

  • 500.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 11/11/2016