Bán điện thoại Galaxy J3 tại TP Hồ Chí Minh

Samsung J3 (2016)

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/06/2017

Bán đt Samsung J3

 • 950.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/06/2017

Samsung J3

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 15/06/2017

Phân phối Samsung J3(2016) 1600k

 • 1.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 12/06/2017

Điện thoại Samsung J3 2016 gl Iphone 5

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 05/06/2017

Bán đt Samsung Galaxy J3 2017

 • 2.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 31/05/2017

Samsung Galaxy J3 gold

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/05/2017

Bán Samsung Galaxy J3 2016

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 17/05/2017

Cần bán Galaxy J3 / Korea titan

 • 2.795.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 05/05/2017

Bán đt Samsung J3 LTE 2016

 • 2.596.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 04/05/2017

Bán Samsung J3 J320

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 11/04/2017

Samsung Galaxy J3

 • 2.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 07/04/2017

Cần bán Samsung J3 (2016) gold

 • 2.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 03/04/2017

Bán/gl Samsung J3 2016

 • 2.100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 24/03/2017

Thanh lý điện thoại Samsung J3 2016

 • 2.200.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 07/03/2017

Bán SS J3/2016 còn bh có gl IP5, 5s lock

 • 1.950.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 06/03/2017

Bán nhanh Samsung Galaxy J3

 • 2.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 23/02/2017

Bán Samsung Galaxy J3 2016

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/01/2017