Bán điện thoại Galaxy J2 tại TP Hồ Chí Minh

Bán đt Galaxy J2(2015) màu vàng

 • 1.800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 21/05/2017

Điện thoai Samsung J2

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 03/05/2017

Xác đt SS Galaxy J2

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 14/03/2017

Bán đt Samsung J2 và LG

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/01/2017