Bán điện thoại Galaxy J2 tại TP Hồ Chí Minh

Xác đt SS Galaxy J2

 • 500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 14/03/2017

Bán đt Samsung J2 và LG

 • 100.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 18/01/2017

Bán Samsung J2 bh 2017

 • 2.400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 07/12/2016

Bán Samsung J2 hoặc đổi Iphone 5 thường

 • 2.600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 04/12/2016

Bán đt Samsung J2 hoặc giao lưu

 • Thỏa thuận

 • TP Hồ Chí Minh
 • 20/11/2016