Bán điện thoại Galaxy Core I8262 White tại TP Hồ Chí Minh

Bán Samsung Galaxy core i8262

  • 999.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 06/03/2017

Bán đt Samsung Galaxy I8262 96%

  • 1.050.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 19/11/2016

Samsung Galaxy Core

  • 1.100.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 17/11/2016