Bán điện thoại G910S Galaxy Round tại TP Hồ Chí Minh

Thanh lý Samsung G910. Màn hình cong. Hàng độc

  • 3.500.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 07/11/2016

Cần bán Samsung Galaxy Round

  • 2.500.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 25/10/2016

Bán đt SS Galaxy Gound G910S

  • 1.600.000 đ

  • TP Hồ Chí Minh
  • 20/10/2016