Bán chó Fox

Phốc sóc đã lấy giống

 • 8.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 29/03/2017

Chó fox nhà đẻ

 • 1.700.000 đ

 • Hà Nội
 • 29/03/2017

Cần bán Phốc hưu đực

 • 2.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/03/2017

Phốc hươu thuần chủng

 • 2.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 29/03/2017

Chó Phốc sóc con thuần chủng

 • 6.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/03/2017

Fox lai xù

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/03/2017

Chó phốc socola

 • 2.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 29/03/2017

phốc cái

 • 1.700.000 đ

 • Hà Nội
 • 29/03/2017

Chó phốc sóc mặt gấu cái

 • 6.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 29/03/2017

Fox hơn 1 năm tuổi

 • Thỏa thuận

 • Hà Nội
 • 29/03/2017

Chó phốc hươu

 • 2.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 29/03/2017

phốc sóc (pomeranian) full fci

 • 13.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 29/03/2017

Phốc sóc pomeranian nhập Thái Lan có giấy.

 • 16.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

2 phốc sóc cái thuần đã phối giống

 • 11.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Bán fox hươu cái 2 tháng tuổi đã được tiêm phòng

 • 1.700.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/03/2017

Fox sóc (bom thái)

 • 5.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Cún Fox lai - 2.5th - hiền rất nghe lời

 • 350.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Pom đực 2 tháng tuổi chó nhà đẻ

 • 5.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017