Bán chó Bắc Kinh

Chó bắc kinh thuần chủng

 • 4.000.000 đ

 • Yên Bái
 • 29/04/2017

Chó bắc kinh thuần chủng

 • 4.000.000 đ

 • Yên Bái
 • 29/04/2017

Chó bắc kinh lai nhật.

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 29/04/2017

Bắc kinh thuần chủng

 • 3.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 29/04/2017

chó bắc kinh lai nhật

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/04/2017

Chó cảnh . bắc kinh lai nhật

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/04/2017

Bắc kinh lai nhật , nhật lai bắc kinh , chó cảnh

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/04/2017

Bắc kinh lai nhật gấu trúc

 • 1.200.000 đ

 • Thái Nguyên
 • 28/04/2017

Bắc kinh lai nhật n

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/04/2017

Chó bắc kinh lai nhật lông xù

 • 1.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/04/2017

Bắc kinh lai nhật

 • 1.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/04/2017

Bắc kinh lai nhật - cả lồng

 • 1.200.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/04/2017

Chó bắc kinh mini

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/04/2017

2 bấy cún Bắc Kinh mini

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/04/2017

Cún Bắc Kinh mini

 • 800.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/04/2017

Bắc Kinh baby Japan

 • 1.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/04/2017

Chó BK fox sóc mini chân lùn lông xù

 • 1.300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/04/2017

chó Bắc Kinh lai Nhật

 • 1.600.000 đ

 • Hải Phòng
 • 28/04/2017