Bán chó Alaska

đàn Alaska giant nâu đỏ 50 ngày nặng 9-10kg

 • 15.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

chó alaska cái 1 tuổi

 • 12.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 28/03/2017

Alaska nâu đỏ giant cái 2 năm tuổi tìm chủ

 • 19.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 28/03/2017

Bé alaska

 • 15.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017

Chó a lát ca 2th

 • 8.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/03/2017

Chó Alaska nâu đõ

 • 10.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017

đàn alaska 8 chú

 • 8.700.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/03/2017

Alaska nâu đỏ

 • 6.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017

Alaska thuần chủng

 • 9.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017

Alaska Copper Màu Nâu Đỏ ( Thuần chủng 100%)

 • 10.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 27/03/2017

Alaska

 • 7.300.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/03/2017

Alaska chó nhà đẻ, 1 cái 1 đực

 • 10.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 27/03/2017

Đàn Alaska nâu đỏ 3 bé 2 tháng tuổi

 • 9.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

Chó lai pecgie va alaska

 • 1.450.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

CHÓ ALASKA

 • 7.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/03/2017

Còn một bé Alaska xám trắng màu

 • 10.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Alaska 2 tháng

 • 11.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017

Đàn alaska 50 ngày nặng 7kg

 • 9.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/03/2017