Bán chó Dưới 1 tháng

Lai phốc sóc : giới tính cái 20 ngày tuổi

 • 1.900.000 đ

 • Hải Phòng
 • 26/05/2017

Chó PHÚ QUỐC CON

 • 1.895.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/05/2017

Alaska nâu đỏ thuần chủng

 • 11.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/05/2017

PUG ĐỰC

 • 4.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/05/2017

chó becgie

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/05/2017

Chó nhật ông già - đực

 • 400.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/05/2017

Chó poodle nhà đẻ

 • 4.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/05/2017

Husky nga

 • 6.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/05/2017

Chó husky

 • 8.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/05/2017

Chó pitbull cái đã phối ngày 18/5

 • 8.000.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/05/2017

Bulldog anh giống đực thuần chủng

 • 7.500.000 đ

 • Hà Nội
 • 26/05/2017

Phú quốc 58 ngày tuổi

 • 3.500.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/05/2017

CHUỒNG CHÓ SẮT - INOX

 • 2.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/05/2017

Chó Poodle size teacup ,lông trắng,giống đực!

 • 9.000.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/05/2017

Chó thái mini

 • 600.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 26/05/2017

Chó con

 • 300.000 đ

 • TP Hồ Chí Minh
 • 25/05/2017

Chó con

 • 800.000 đ

 • Cần Thơ
 • 25/05/2017

Chó nhật cảnh

 • 1.500.000 đ

 • Đà Nẵng
 • 25/05/2017